Britas Bokföring
Närpesvägen 2 64200 Närpes
brita.viklundatbritasbokforing.com
Tel. 040 5482906

Välkommen till Britas Bokföring!

Vad kan jag stå till tjänst med?

 

Britas Bokföring bildades 1996 och är redan sedan 2001 verksam i Närpes centrum.

Britas Bokföring utför administrativa tjänster i ditt företag och erbjuder yrkesmässigt kunnande och förtroendefull skötsel. Med hjälp av tidsenliga och ändamålsenliga program är arbetsmetoderna pålitliga och rapporterna lättlästa.

Britas Bokföring vill genom samarbete med kunden och genom stor arbetserfarenhet påverka kunden i positiv riktning.

1
Bokföring
 • redovisning och måndasrapportering
 • momsberäkning
 • periodskattedeklarationer
 • årsbokslut
 • skattedeklaration och registrering av bokslut
 • rapporter
 • fakturering och reskontraövervakning
2
Löneberäkning
 • lönespecifikationer
 • periodskattedeklarationer
 • månadsredovisning
 • rapporter
 • årsredovisning till skatteförvaltningen och försäkringsbolag
3
Konsult
 • planering av företag
 • ekonomisk rådgivning
 • kontakt med myndigheter
 • skatterådgivning
 • enl. överenskommelse med kunden