Britas Bokföring
Närpesvägen 2 64200 Närpes
brita.viklundatbritasbokforing.com
Tel. 040 5482906

Tjänster

Britas Bokföring utför följande tjänster för företag, jord- och skogsbruk, föreningar och privatpersoner.

1
Bokföring
 • redovisning och måndasrapportering
 • momsberäkning
 • periodskattedeklarationer
 • årsbokslut
 • skattedeklaration och registrering av bokslut
 • rapporter
 • fakturering och reskontraövervakning
2
Löneberäkning
 • lönespecifikationer
 • periodskattedeklarationer
 • månadsredovisning
 • rapporter
 • årsredovisning till skatteförvaltningen och försäkringsbolag
3
Konsult
 • planering av företag
 • ekonomisk rådgivning
 • kontakt med myndigheter
 • skatterådgivning
 • enl. överenskommelse med kunden